Test

1. Najdi nesprávný údaj:
a) Karel Čapek – Zahradníkův rok
b) Karel Poláček – Cirkus Humberto
c) Bohumil Hrabal – Slavnosti sněženek
2. Mnichovskou dohodu podepsaly:
a) Německo, Itálie, VB, USA
b) Německo, Itálie, VB, Francie
c) Německo, VB, Francie, Československo3. Autobiografie je?
a) vlastnoruční podpis
b) katalog modelů aut
c) vlastní životopis4. Milovníkem umění a příznivcem alchymistů byl:
a) Maxmilián II.
b) Rudolf II.
c) Matyáš5. Které hlavní skupiny žijí v Belgii:
a) Vlámové, Francouzi
b) Valoni, Baskové
c) Vlámové, Valoni6. Dalimilova kronika je psána?
a) německy
b) latinsky
c) česky7. Ostrov Mallorca je součástí:
a) Azorských ostrovů
b) Baleárských ostrovů
c) Kanárských ostrovů8. Vyjádřete ve stupních velikost úhlů, které svírají ručičky v 10.30:
a) 135
b) 120
c) 1509. Urči zemi, která nepatří mezi monarchie:
a) Dánsko
b) Finsko
c) Norsko10. ČR je státem:
a) unitárním
b) federativním
c) konfederativním

Sdílejte!