Sběr víček

Žáci Základní školy ve Starém  Městě se zúčastnili sběru víček od PET lahví na vytvoření loga ke Dni Země,
které se skládalo 18.dubna na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Víčka žáci sbírali od 8. března do 13. dubna a třídili je podle barev. Na 1. stupni se podařilo nasbírat 33 044 víčka a na 2. stupni  71 140 víček. Třicet šest žáků skládalo logo na náměstí v Uherském Hradišti. Naši žáci se počtem nasbíraných víček umístili na 2. místě v okrese. Nejdříve se z těchto víček poskládalo logo, poté byla víčka prodána do sběrných surovin a výtěžek byl poukázán Záchranné stanici dravců v Buchlovicích. Našim žákům i učitelům děkujeme a blahopřejeme.

Sdílejte!