Indiánská matematika

Projekt prvních tříd se zaměřením na učivo matematiky…Po celé tři týdny v měsíci březnu jsme se žáky prvních tříd počítali v oboru čísel do 10 s Indiány. K tomuto účelu jsme si vyrobili v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností indiánskou čelenku a v hodině hudební výchovy se naučili zpívat píseň Indián. A  tak mohla naše „indiánská matematika“ začít. Každou hodinu matematiky jsme zahajovali zpěvem písně a indiánským pokřikem. Samozřejmě jsme si vždy nezapomněli nasadit vyrobenou čelenku. Počítali jsme indiánská tee-pee, dokreslovali jsme šípy do terčů nebo zdobili kanoe indiánskými znaky. Rozklad čísla 10 jsme si vyzkoušeli tak, že  jsme rozdělovali orlí pera na dvě indiánské čelenky. Počítali jsme nejen orlí pera na čelenkách, bizoní rohy na totemech, luky a šípy, ale také geometrické tvary na indiánské dýmce míru. Také slovní úlohy se týkaly indiánských témat. V závěru si žáci vymýšleli vlastní indiánská jména a složili z vypočítaných matematických příkladů obrázek indiánské kanoe.Indiánská matematika žáky zaujala a téma se jim velmi líbilo.

Sdílejte!