Zvládneš to?

1.Prvním komunistickým prezidentem v Československu byl:
a)Antonín Zápotocký
b)Klement Gottwald
c)Ludvík Svoboda
d)Eduard Beneš2.Který z uvedených zeměpisných názvů neoznačuje světadíl?
a)Asie
b)Euroasie
c)Malá Asie
d)Severní Amerika3.První české mince byly:
a)denáry
b)groše
c)tolary
d)brakteáty4.Ze kterého díla pochází postava Barunky?
a)Král Lávra
b)Babička
c)Máj
d)Strakonický dudák5.Z uvedených slohů je nejstarší:
a)baroko
b)gotika
c)románské umění
d)renesance6.Největším poloostrovem světa je:
a)Aljaška
b)Arabský poloostrov
c)Labradorský poloostrov
d)Balkánský poloostrov7.Posvátnou knihou Islámu je:
a)bible
b)korán
c)védy
d)tóra8.Konstituce česky znamená:
a)republika
b)království
c)ústava
d)svoboda9.Který oceán přelétáme při cestě z Austrálie do Afriky?
a)Indický
b)Atlantský
c)Tichý
d)Severní ledový10.Urči rok, ve kterém začala 1.světová válka:
a)1904
b)1914
c)1924
d)1934

Sdílejte!