Oborové dny

Ve Starém Městě  žije základní škola projektem Škola pro život. A co to znamená? Díky  projektu, který podalo vedení školy, jsme z Evropských sociálních fondů dostali částku 1 736 000 Kč,
za kterou jsme pořídili  digitální fotoaparáty, počítače, multifunkční zařízení a také hodně knih – jak beletristických, tak odborných. Vyučující II. stupně začali spolupracovat se Základní školou v Tupesích a se Základní školou Větrná v Uherském Hradišti. Společně absolvovali kurzy osobnostní a sociální výchovy i kritického myšlení. Naposledy se spolupráce  mezi školami projevila při realizaci tzv. oborových dnů. Uskutečnily se v úterý 13. března odpoledne na ZŠ ve Starém Městě. Deváťáci zpracovávali různá témata, týkající se téměř všech vyučovacích předmětů, např. Holocaust, Výroba mýdla, Služby ve Starém Městě,  Od jedničky po devítku, Kouření a my, Skaut v Tupesích, Historie Uherského Hradiště…
Děti používaly při zpracování témat nejrůznější pomůcky – od pastelek až po videokamery. Svá vystoupení si zopakovaly pro rodiče před třídními schůzkami a do třetice představily svoji práci žákům ZŠ Větrná.
Výsledky oborových dnů budou vystaveny na školních panelech. Poté, co procestují partnerské školy, vrátí se „domů“ do Starého Města natrvalo a budou všem, kteří se aktivně zúčastnili oborových dnů připomínat, že to úterní odpoledne se sami na chvíli stali učiteli. Všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podílí, patří naše poděkování. 

Sdílejte!