Proč se říká?

Dlouhé vlasy, krátký rozum = vyvyšování mužů na úkor žen.
Autorem naší nejstarší dochované latinsky psané kroniky byl  Kosmas (žil asi 1045-1125). O jeho životě je známo jen to, co o sobě prozradil ve své kronice. Oženil se s Božetěchou a měl s ní syna Jindřicha. V církevních službách podnikl Kosmas několik cest do ciziny. Roku 1099 byl vysvěcen na kněze a stal se později děkanem.
Svou kroniku rozdělil do tři části. V první popsal události, které znal „z bájného vyprávění starců“, ve druhé sepsal události z let 1038-1092 a třetí knihu ukončila jeho smrt.
V počátečních stránkách jeho kroniky lze jen výjimečně nalézt historické jádro.
Takový je příběh o Krokovi a jeho dcerách Kazi, Tetě a Libuši. Nejmladší Libuše byla zřejmě Kosmovi velmi sympatická, protože ji obdařil celou škálou vynikajících   vlastností. Jednou, když Libuše odpočívala v poduškách, před ni předstoupili dva muži, kteří se přeli o zemi. Žádali, aby je Libuše rozsoudila. Protože vyhrát mohl jen jeden. Ten, který při prohrál, zvolal:,,Toť křivda mužům nesnesitelná! Víme zajisté, že žena, ať stojí či na stolici sedí, málo má rozumu, oč ho má ještě méně, když  na poduškách leží? Vždyť je věc jistá, že všechny ženy mají dlouhé vlasy, ale krátký rozum.
                                                                    Zpracovala Valentina Savkiv, 9.e

Sdílejte!