A co skutečně dělali učitelé o prázdninách?

V rámci dotací z Evropských strukturálních fondů jsme se skutečně  školili.V budově naší školy a na Viktorku jsme dvakrát šli na oběd. A k naší potěše jsme tam potkali některé naše žáky. A o čem jsme se tedy školili? Název školení zněl ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ. Vžívali jsme do role žáka, který nejen čte a píše text, ale zároveň s tímto textem pracuje – vyvozuje z něj závěry, analyzuje, kombinuje s poznatky z jiných předmětů, aplikuje do praxe, výtvarně zobrazí, ale také si uvědomí, že každý člověk je osobnost a každý má svůj názor, který by si měl  a uměl obhájit. Tak například – zkuste dát název této básni.
                                              _
                                          ∩    ∩
                                      _      _      _
                                  ∩      ∩     ∩      ∩
                                     _       _      _
                                 ∩      ∩      ∩      ∩
                                     _       _      _
                                 ∩      ∩      ∩      ∩
                                     _       _      _
                                         ∩       ∩
                                              _
V 8.e a v 8.a jí dali název: VODOPÁD, KŘIVÍ SMAJLÍCI,MAJÁK NA KONCI SVĚTA, MOŘE, HOUPAČKA, NEPOVEDENÍ SMAJLÍCI, SMUTEK A RADOST, LOUŽE, MISKY A LŽIČKY, ÚSMĚVY VLAŠTOVEK,, KOLEJNICE, TAJNÁ ŘEČ, NÁVŠTĚVA KINA, DŮLEK, ROVINA…., OBLIČEJ, STRAŠNĚ MOC TEMELÍNŮ U SEBE. A co ty?
                            
                                                                              Za všechny Lenka Jankových

Sdílejte!