Školení pedagogů

Páteční pololetní prázdniny i následující sobotu prožili učitelé II. stupně pracovně.  Spolu s učiteli ZŠ Tupesy a ZŠ Uherské Hradiště – Větrná se sešli v prostorách školy na kurzu Kritického myšlení, který probíhá v rámci realizace projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný EU a státním rozpočtem ČR.

Z anotace kurzu vybíráme: Cílem kurzu je postavit žáka do centra dění ve třídě – jako aktivního účastníka vyučování. Omezit vůdčí postavení učitele ve třídě – učitel je spíše koordinátorem, který žákům při jejich aktivním učení pomáhá.  Zajímavé metody, vytváření atmosféry důvěry ve třídě, efektivní učení, umění naslouchat, schopnost vyjádřit vlastní emoce… I když byl kurz časově náročný, dal učitelům náměty pro další práci. Pokračování je čeká 16. – 17. března.Dalším z kurzů, kterého se vyučující druhého stupně díky projektu zúčastňují, je kurz  Zpracování digitální fotografie pro možnosti výuky. Učí se pracovat s digitálním fotoaparátem, seznamují se se základními pojmy klasické i digitální fotografie (režimy fotografování, scénické režimy, hloubka ostrosti a clona…).Stranou nezůstávají ani vyučující prvního stupně, kteří se do projektu zapojit nemohou. Dva lednové dny prožili na kurzu Základy osobnostní  a sociální výchovy, který si škola sama zorganizovala. Pod vedením zkušené lektorky si učitelé vyzkoušeli různé náměty a hry z oblasti osobnostní a sociální výchovy, které mohou aplikovat do svých vyučovacích hodin. Jejich smyslem je pomáhat žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem. Věříme, že všechny aktivity, které pořádáme, budou přínosné při realizaci školního vzdělávacího programu, podle kterého již v 1. a 6. ročníku vyučujeme.
   

Sdílejte!