Víš to?

1.Úrodná černozem se vytváří na:
a/ jílech
b/ píscích
c/ spraších
2. Mezi tropické ovoce nepatří:
a/ ananas
b/ banán
c/  datle3. Žluč se tvoří:
a/ v tenkém střevě
b/ v tlustém střevě
c/ v játrech4. Tepna vedou krev:
a/ okysličenou
b/ odkysličenou
c/ od srdce5. Když pozorujeme předmět lupou, vidíme obraz:
a/ převrácený zvětšený
b/ převrácený zmenšený
c/  přímý zvětšený6. Která hvězda je nejbližší naší planetě?7. První slovanské písmo bylo vytvořeno:
a/ v Sámově říši
b/ ve Velkomoravské říši
c/ v Českém státě8. Sídlo EU je :
a/ ve Vídni
b/ v Paříži
c/ v Bruselu9. Nejdelší evropskou řekou je:
a/ Rýn
b/ Volha
c/ Seina10. Ilustrátor Čapek se jmenoval:
a/ Jan
b/ Josef
c/ Jiří

Sdílejte!