P B N

Pošťák Petr Pařízek poslal psaní paní Petře Prchalové. Pěkné psaní bylo blahopřání pro paní Prchalovou. Protože paní Petra byla vdaná s panem Pavlem překrásných patnáct let. Pan Prchal a paní Prchalová poslali poděkování pošťáku Petru Pařízkovi. Pak Prchalovi pozvali Petra na pohoštění. Petr pochválil paní Petru, protože pohoštění bylo přepychové.Monika Šebková, 7.D
PKS
Slavný sysel Souček se strašně snažil stát se Superstar. Sebral svého slavíka a sypal se k profesoru Klezlovi. Putoval krátkou procházkou přes Konopiště, kde potkal Karla. Karel syslovi poradil:,,Poslouchej pečlivě profesora Klezlu!“ Profesor Klezla sysla seřezal strašným přívalem písní. Sysel se sebral a pospíchal spěšně k příbytku. Po své příhodě se sesypal a sebral se ke svým pražským příbuzným.
P S A
Pyšný pošťák Pavel Peterka pospíchal pěšky s psaním pro paní Pavlicovou. Paní Pavlicová právě prala prádlo. Pračka přestala prát, protože pozastavili přívod proudu. Pan Peterka podupkával před pavlačí s pocitem strachu, protože pes paní Pavlicové pobíhal po pavlači a poštěkával  po pošťákovi. Pošťák Peterka si povšimnul smutného pohledu paní Pavlicové. Pak Paní Pavlicová požádala pana pošťáka, aby se podíval, proč pračka přestala prát. Paní Pavlicová podržela svého psa. Pan Peterka popravil pojistky a předal psaní. Poté pelášil pryč. Pak paní Pavlicová pošťákovi poděkovala, pustila psa a pokračovala s praním prádla.Jiří Juřena, 7.d 

Sdílejte!