Den otevřených dveří v 1. ročníku

V prvních ročnících proběhl v  úterý 12.12.2006 Den otevřených dveří.
Rodiče žáků navštívili první dvě vyučovací hodiny a podívali se, jaké pokroky jejich děti udělaly od začátku školního roku. 
1.A, 1.B,1.C

Sdílejte!