Zápis do prvních tříd

Ředitelství  ZŠ  Staré Město oznamuje,  že  zápis  dětí  narozených  1. 9. 2000  až  31. 8. 2001  se  koná  dne  19. 1. 2007  v přízemí  budovy  ZŠ  St.  Město,  nám.  Hrdinů  1000,  od  12  do  17.30  hodin.
Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2006/2007 povolen odklad školní docházky.Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci lednu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.Rodiče  přijdou  s dítětem,  přinesou  s  sebou:  rodný list  dítěte 
 vyplněný  „DOTAZNÍK  pro  rodiče  žáka  1.  ročníku  ZŠ“Pokud  mají  rodiče  zájem  o  odklad  školní  docházky,  vyplní při zápisu žádost  o  odložení  školní  docházky (předtisk bude vydán u zápisu),  která  bude  později  doložena  vyjádřením  příslušného lékaře a vyšetřením z pedagogicko-psychologické  poradny.   
Dotazník obdrží rodiče v MŠ nebo si jej mohou vyzvednout v ZŠ.

Sdílejte!