Škola pro život v tomto školním roce…

Jak všichni víte, naše škola je jednou z těch, které realizují projekt podporovaný ESF a státním rozpočtem naší republiky. Co se dělo letos? Nejprve všichni žáci 8. tříd vycestovali do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Pak někteří absolvovali exkurzi v Kovosteelu ve Starém Městě a ve firmě Puruplast v Kostelanech. Navštívili také Nedakonice, kde se seznámili s funkcí teplovodního čerpadla. Poznatky zpracovali v projektech Alternativní zdroje energie, které prezentovali ve školní jídelně. A nebyli v tom sami.  Ve stejném období řešili tyto problémy i spolužáci z partnerských škol – ze ZŠ Uherské Hradiště-Větrná a ze ZŠ Tupesy. Některé z jejich prací byly vystaveny na Obecním úřadě v Tupesích, v nejbližších dnech poputují z naší školy do Nedakonic, pak do Uherského Hradiště.
Do projektu se zapojili i vyučující II. stupně, kteří prožili podzimní prázdniny pracovně. V hotelu Fontána v Luhačovicích absolvovali třídenní kurz Osobnostní a sociální výchova v humanitních a přírodovědných předmětech.
V listopadu žáci spolu s vyučujícími výtvarné výchovy a přírodopisu  vynaložili veškeré úsilí, aby zkrášlili koutek u přírodopisu. Expozice je zaměřena na blízké Chřiby. Byly nainstalovány kmeny stromů, které jsou v Chřibech nejvíce zastoupeny. Abychom si mohli představit celý strom ve skutečné přírodě, použili jsme skoro dvoumetrové fotografie pana ing. Květoslava Fryštáka.
Fotografie chřibské fauny nám zapůjčil pan ing. Vladimír Kučera. Část svých sbírek motýlů a brouků nám zapůjčil pan Antonín Vaněk. Výstavu budeme průběžně doplňovat.
Byli jsme potěšeni, že vernisáže se zúčastnili i pan starosta Josef Bazala a pan místostarosta Radoslav Malina a také řada rodičů, kteří přišli na rodičovské schůzky.
A co nás čeká v nejbližších dnech? Pro žáky 9. ročníku připravujeme Oborové dny. O tématech se ještě bude jednat. Klidně můžete přijít s náměty i vy. Výsledky své práce budou deváťáci prezentovat nejen u nás ve škole, ale také ve školách partnerských.
Určitě to zvládnou na jedničku.Josef Jurnykl, ředitel školy

Sdílejte!