Jak jsme na tom?

1. Jan Zrzavý byl:
a/ básník
b/ malíř a grafik
c/ spisovatel2. Základní kniha křesťanství je:
a/ Nový zákon
b/ bible
c/ korán3.  Autorem obrazu Mona Lisa je:
a/ El Greco
b/ Václav Špála
c/ Leonardo da Vinci4. Mramor je hornina:
a/ přeměněná
b/ vyvřelá hlubinná
c/ usazená5. Buňku zkoumal:
a/ A. Hrdlička
b/ J. E. Purkyně
c/ A. I. Oparin6. Jednotkou výkonu je:
a/ pascal
b/ watt
c/ joule7. Kolik má planet sluneční soustava?
a/ 8
b/ 9
c/ 108. Řeka Morava je největší:
a/ v ČR
b/ moravská řeka
c/ přítok Vlatavy9. Nástup Hitlera k moci byl:
a/ 1925
b/ 1933
c/ 193010. Jediný bůh islámské víry je:
a/ Alláh
b/ Budha
c/ Mohamed

Sdílejte!