Dolinečka

Výchovný koncert pro žáky 1. stupně.
Dne 24.11.2006 si pro žáky 1. stupně připravili děti, naši spolužáci a vedoucí Dolinečky výchovný koncert.
Sice proběhl jen v tělocvičně, ale byl to pěkný zážitek. Děti nám předvedly folklórní písně a tance tohoto regionu.
Líbili se nám naši mladší i starší spolužáci, kterým to dobře  hrálo, zpívalo i tančilo.Největší úspěch měl společný tanec starších chlapců a dívek.

Sdílejte!