Přírodovědný koutek

Ve středu 29. listopadu před třídními schůzkami proběhla vernisáž přírodovědného koutku.

Připravili jsme ji v rámci realizace projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR. Kromě skutečných exponátů z Chřibů jsou součástí i fotografie a výtvarné práce žáků. Mgr. Marcela Hradská při vernisáži řekla:
„Vážení hosté, rodiče, milí žáci,
dovolte mi, abych vás přivítala na zahájení výstavy s názvem Toulky chřibskou přírodou. Tato výstava je trochu netradiční v tom, že se na ní podílí několik subjektů. Jednak ji tvoří výtvarné práce žáků, dále pak ukázky přírodnin a v neposlední řadě fotografie pana Květoslava Fryštáka a pana Vladimíra Kučery.    Na počátku projektu stálo zadání úkolu: zpříjemnit nezajímavý, temný kout na konci chodby v blízkosti učebny přírodopisu. Prvotní myšlenka, co mě napadla, byla spojena s představou, jak dostat kus skutečné přírody mezi žáky. Proč by to měl být jen lísteček nebo větvička, proč by to nemohl být celý strom, který děti mohou poznávat nejen vizuálně, ale také hmatem. Naskýtá se tu vhodná příležitost spojit teorii s praxí, nehledě na to, že k vzhledem k poloze Starého Města časté návštěvy chřibských lesů v rámci vyučování nejsou možné. Ráda bych poděkovala lesníku panu Kročovi, který byl tak ochoten a stromy mi obstaral, i když jsem musela, přímo v lesním terénu, složit malou zkouškou ve znalosti chřibských dřevin. Ostatní přírodniny dodali i s popiskami naši vyučující přírodopisu: pan učitel Motyčka, ten se mimo jiné, stará také o rybičky v akváriu, paní učitelka Mlčúchová a pan učitel Zábranský. Zvláštní poděkování patří také panu Antonínu Vaňkovi, který nám zapůjčil svou sbírku hmyzu.    Z bezpečnostního hlediska byly instalovány jen kmeny stromů. Aby si děti mohly představit celý strom, použili jsme s laskavým dovolením fotografie pana ing. Květoslava Fryštáka, které jsme nechali zvětšit na potřebný formát.    Pan Fryšták žije ve Starém Městě, pracuje v Uh. Hradišti na referátu životního prostředí. K přírodě má velmi blízko, nejen profesně. Přírodu obdivuje a při fotografování se zvláště soustředí na dokumentování chráněné přírody Uherskohradišťska.    Další fotografie, které můžete zhlédnout, jsou od pana ing. Vladimíra Kučery. Žije také ve Starém Městě, pracuje na městském úřadě. Fotografování je jeho velkým koníčkem. Ke své práci používá digitální techniku. Nejraději zaznamenává přírodu, zvláště živé objekty v pohybu. Hodně fotografií vzniklo právě v Chřibech.    Chřibská příroda se stala také velkou inspirací žákům ve výtvarné výchově. Pod vedením výtvarníků: paní učitelky Hradské, Malinové a pana učitele Osohy, kreslili a malovali detaily stromů, stromy a les jako celek, drobné živočichy, a dokonce lebku divočáka, kterou jsme objevili na procházce lesem na seznamovacím pobytu šestých tříd na Smraďavce.    Přejeme si, aby výstava plnila svůj úkol nejen naučný, ale přispěla k rozvoji zájmu našich žáků o skutečnou živou přírodu, aby přírodu poznali nejen svýma očima, ale i srdcem.    Na závěr bych chtěla připomenout, že tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.    Poděkování patří také žákům 8.D, kteří s paní učitelkou Chudomelovou nacvičili obě písně, a žákům dramatické výchovy za recitační vystoupení.    Děkuji vám za pozornost a přeji pěkný zážitek.“

Sdílejte!