Sběr papíru na I. stupni

V úterý 10. října 2006 se uskutečnil na naší škole sběr starého papíru. Od brzkého rána až do odpoledních hodin samy děti i rodiče s dětmi vozili starý papír do areálu školy. Velké množství starého papíru odváželi rodiče svými osobními auty přímo do Sběrných surovin do Uherského Hradiště. Podařilo se nám posbírat 10 782 kg papíru. Ještě nás čeká sběr na jaře. Po celkovém vyhodnocení podzimního a jarního sběru získají první tři vítězné třídy možnost uspořádání zábavného dne pro svoji třídu a ta nejúspěšnější třída velký dort. Finanční prostředky ze sběru se použijí na zakoupení kopírky pro žáky 1.stupně ZŠ. Nutno ještě podotknout, že se všechny třídy zapojily do soutěže ve sběru papíru. Pořadí tříd z podzimního sběru: 1.místo – 1.A, 2.místo – 4.B, 3.místo – 1.C, 4.místo – 5.A, 5.místo – 1.B, 6.místo – 3.A, 7.místo – 4.A, 8.místo – 2.B, 9.místo – 2.A, 10.místo – 3.B, 11.místo- 5.B, 12.místo- 5.C.

Sdílejte!