OSV

Co znamená označení OSV?

Osobnostní a sociální výchova. Je to také jedno z průřezových témat rámcového vzdělávacího programu. A právě do tajů této oblasti pronikali vyučující II. stupně v průběhu podzimních prázdnin. Celkem 38 vyučujících ze ZŠ Tupesy, Uherské Hradiště a naší základní školy se zúčastnilo třídenního kurzu, který probíhal v hotelu Fontána v Luhačovicích. Kurz probíhal v rámci realizace projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR a který již druhým rokem realizujeme. Vyučující byli rozděleni podle svého zaměření na dvě skupiny – humanitní a přírodovědné. Pod vedením zkušených lektorů hledali náměty z osobnostní a sociální výchovy, které aplikovali do vyučovacích hodin. Došlo také k předávání zkušeností nejen mezi učiteli partnerských škol, ale také mezi učiteli naší školy navzájem.

Sdílejte!