Návštěva MěÚ Staré Město

Žáci 3.A a 3.B naší školy v hodině prvouky zavítali 17. října na MěÚ ve Starém Městě.
Prohlédli si budovu radnice, kancelář pana starosty a místostarosty, zasedací místnost,velký sál a obřadní síň. Seznámili se s jednotlivými odbory MěÚ, s jejich činností a významem. Touto návštěvou si rozšířili své vědomosti k probíranému učivu v prvouce Naše obec.
Zapsal: Bednařík

Sdílejte!