Přírodovědný koutek ohrožených druhů

Moták pilich sídlí v Čechách a na Českomoravské vysočině ve vyšších polohách.
Hnízdí v otevřené krajině i uvnitř souvislých lesních porostů. Poměrně malé hnízdo (průměr 30-80 cm) je na zemi. Staví jej z větviček a vystýlá suchou trávou. Hnízdí v dubnu a květnu. Snáší 4-5 modravobílých vajec. Inkubační doba trvá 30 dnů. Výchova mláďat trvá 35-42 dnů.
Živí se malými a středně velkými obratlovci, hlavně savci a ptáky. Je to významný sekundární konzument malých obratlovců. Hospodářsky je nevýznamný jak ojedinělými škodami na mláďatech zvěře, tak lovem hraboše polního. Má význam z kulturního hlediska, z vědeckého hlediska je zajímavý změnami svého rozšíření a početnosti systému.Zpracovaly Renáta Sikorová a Magda Březinová z 8.a

Sdílejte!