Jak jsi na tom

1. Izotopy téhož prvku se od sebe liší počtem:
a/  elektronů
b/  protonů
c/  neutronů2/  Když začínala 1. světová válka, mohli Evropané znát:
a/  inzulín, penicilin
b/  rádio, telegraf
c/  telefon, TV3/ Urči, které osoby jsou současníky:
a/ Alexandr Veliký a Cézar
b/ Kolumbus a Shakespeare
c/ Napoleon a Beethoven4/ Největší žlázou v lidském těle je:
a/ štítná žláza
b/ slinivka břišní
c/ játra5/ Nerozlišené květní obaly tvoří:
a/ okvětí
b/ kalich
c/ koruna6. Atmosférický tlak se stoupající nadmořskou výškou:
a/ roste
b/ klesá
c/ nemění se7/ Nejhlubší jezero světa je:
a/ Ladožské
b/ Titicaca
c/ Bajkal8/ Nejvyšší hora Žďárských vrchů je:
 a/ Javořice
 b/ Čtyři palice
 c/ Devět skal9/ Mezi energetické suroviny nepatří:
 a/ uran
 b/ wolfram
 c/ zemní plyn10/Hlavní město Litevské republiky je:
 a/ Tallin
 b/ Riga
 c/ Vilnius

Sdílejte!