Dobrý den, zdravíme Vás v novém školním roce 2006/2007.

Čeká nás hodně povinností, ale také zábavy, legrace,…
Čeká nás hodně povinností, ale také zábavy, legrace, kulturních zážitků, divadel, sportování a kamarádství, ale hlavně hodně radosti z nabytého vzdělání a získaných zkušeností. Šesťáci se jedou „seznamovat“ na Smraďavku, deváťáci se chystají na přijímací zkoušky,… Také máme tři nové pomocníky pro náš časopis – Kristýnu Joklovou, Janu Slavíčkovou a Kubu Štulíře z osmých tříd, kteří se budou zasluhovat o přenos časopisu na internetové stránky naší školy. Vy, kteří byste chtěli přispět svojí troškou do mlýna, můžete své příspěvky všeho druhu donést paní učitelce Jankových. 2006/2007 – 6+7=13, tak doufejme, že nám ta třináctka přinese štěstí
.

Sdílejte!