Šesťáci společně

V šestých třídách vznikají nové kolektivy – setkávají se zde žáci ze Starého Města, Kostelan, Jalubí, Nedakonic, Buchlovic …

Pro nově vznikající kolektivy je důležité, aby se vzájemně poznávaly při společenských hrách, sportovních aktivitách i při procházkách v přírodě. Proto jsme ve druhé polovině září využili rekreačního zařízení a připravili pro děti čtyř 6. tříd dvoudenní poznávací pobyty na Smraďavce. Žáci si při nich vytvářeli svůj erb, stanovovali pravidla chování a jednání. Probíhaly sociální hry pro stmelení nového kolektivu. Celá aktivita proběhla v rámci realizace projektu Mosty, který je financovaný KÚ Zlínského kraje.

Sdílejte!