Olympijský den I .stupně

Dne 20.9.2006 jsme uspořádali pro 3., 4. a 5.třídy ve spolupráci s druhým stupněm naší školy v nedalekém Kunovském lese Olympijský den.
Žáci 9.tříd se svým třídním učitelem připravili poznávací trasu s úkoly z prvouky a prvky zdravovědy pro mladší kamarády ze 3. ročníku. Starší děti ze 4. a 5.tříd zdolávaly nerovný terén lesem v orientačním běhu. Na stanovištích hlídek stáli žáci devátých tříd. Všichni mladším kamarádům pomáhali a povzbuzovali je. Po skončení závodu si děti sdělovaly společné dojmy. Nejstarší žáci závod a soutěž vyhodnotili a předali vítězům diplomy a sladké odměny. Na závěr nechyběl společný fotbal. Touto společnou sportovní akcí jsme alespoň částečně naplnili cíl našeho projektu “Mosty“. Spoluprací, pomáháním si, komunikací a společným radostným sportováním se starší žáci učili překonat nezájem, opovržení k mladším dětem a navázání prvních přátelských vztahů.Zapsala : Matyášová

Sdílejte!