Zahájení školního roku

Školní rok jsme zahájili v 8 hodin na II. stupni za přítomnosti starosty Starého Města pana  Miroslava Shönbauma, místostarosty pana Josefa Bazaly, starosty Kostelan pana Josefa Bozděcha, pana faráře Miroslava Suchomela a předsedy SRPŠ pana ing. Stanislava Trňáka.

Na I. stupni se k hostům přidal i starosta Jalubí pan ing. Karel Malovaný. Po slavnostních projevech, které na I. stupni sledovala i místní televize, se žáci rozešli plni očekávání do tříd. Poprvé do školních lavic usedlo 69 prvňáčků. Do třiceti tříd naší školy nastoupilo celkem 753 žáků, z toho 291 na I. stupni.

Sdílejte!