Škola pro život – anebo co se změnilo a co nás čeká

V srpnu 2005 jsme se dozvěděli, že projekt naší školy bude podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v celkové hodnotě 1 736 000,- Kč. Díky jeho realizaci proběhly v průběhu školního roku aktivity jak pro žáky, tak pro učitele.

V kabinetech učitelů se objevily nové počítače s multifunkčními zařízeními (tiskárna, scaner, kopírka), učitelé se zúčastnili dvou školení osobnostní a sociální výchovy (s tím souviselo žáky oslavované ředitelské volno).
Žáci změny poznali už na začátku školního roku, kdy jsme začali vyučovat nové volitelné předměty – mediální výchovu a počítačovou grafiku. V příštím školním roce bude výuka probíhat ve více skupinách.
Oficiálním zahájením projektu byla tisková konference spojená s otevřením druhé počítačové učebny a s otevřením nové rozběhové dráhy s doskočištěm.
První hlavní aktivitou byly oborové dny pro žáky 9. ročníku – tentokrát trošku obtížnější, protože žáci museli výsledky svých prací prezentovat i na partnerské škole v Uherském Hradišti – Větrné spolu se žáky druhé partnerské školy Tupesy.
Nejlepší práce z projektových dnů 7. ročníků Poznáváme země Evropské unie byly vystaveny postupně na obecních úřadech v Kostelanech, Nedakonicích, Jalubí a pochopitelně ve Starém  Městě.
V posledních červnových týdnech se do projektů zapojí šesťáci. Budou dělat průvodce školou pro žáky současných pátých tříd, kteří k nám nastoupí v září. Nejprve jim ve třídách předvedou, co se už naučili, a pak se pokusí je zorientovat v zapeklitých chodbách naší školy.
Významnou aktivitou je i výstava grafických prací z předmětu počítačová grafika a žáků kroužku digitální fotografie. Vernisáž proběhla při květnových třídnických schůzkách, výstava tvořila i výzdobu při volbách. Pak se přesunula na ZŠ Uherské Hradiště – Větrná, seznámili se s ní i na škole v Tupesích. V červnu ji budou moci zhlédnout na Městském úřadě ve Starém Městě i rodiče žáků 9. tříd, kde bude výstava nainstalována po celé prázdniny. Pak ji umístíme v nedalekém ústavu  sociální péče.
Určitě podstatnou změnou je i nákup různých encyklopedií, tvorba nových pomůcek (domin, pexes…), na což by nám běžný rozpočet školy nestačil.
    V příštím školním roce bude projekt pokračovat. V září žáci 8. tříd pojedou spolu s osmáky partnerských škol na exkurzi do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně. Výsledky pak budou zpracovávat v rámci projektových  dnů Alternativní zdroje energie.
V říjnu se učitelé zúčastní poslední části školení osobnostní a sociální výchovy. Bobužel tentokrát bez ředitelského volna, protože „termín padl“ na podzimní prázdniny.
A co dál? To se dozvíte v dalších číslech Rumoru.

Josef Jurnykl

Sdílejte!