Prezentace žáků 6. tříd

Všichni víme, že budova druhého stupně je pro nově přicházející žáky zpočátku velkým bludištěm. Abychom orientaci budoucím šesťákům ulehčili, připravili pro ně žáci současných šestých tříd se svými třídními učitelkami prohlídku s průvodci.
V posledních červnových týdnech k nám přišli na návštěvu žáci a paní učitelky z I. stupně a z Jalubí a z Nedakonic. Ve třídách se šesťáci pochválili tím, co už se naučili, pro páťáky připravili kvízy a písničky, ukázali jim projekty, které vypracovali. Pak následovala prohlídka školy s profesionálními průvodci z řad žáků. V odborných učebnách s dalším výkladem. V učebně fyziky byly pro žáky připraveny pokusy.
A aby se žáci k nám těšili a neztratili se, dostali na cestu mapu školy a malý dárek, který pro ně děti připravily v hodinách výtvarné výchovy.
Akce probíhala v rámci realizace projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný EU a státním rozpočtem ČR a budoucím žákům našeho II. stupně se líbila.

Sdílejte!