Návštěva ÚSP Medlovice

Ještě před ukončení školního roku se naše třída 5.C vydala na svou poslední společnou akci, a to do ÚSP Medlovice.

Zdejší vedoucí paní Copláková a výchovní pracovníci nás pozvali na návštěvu za dětmi, kterým jsme poslali část finančního výtěžku z vánočního jarmarku. Částka to nebyla příliš velká, přesto vyvolala velmi příjemnou odezvu ze strany ústavu. Po příchodu a uvítání a po malém občerstvení nás provedli po různých odděleních tohoto domáckého zařízení. Seznámili  jsme se s  děvčaty, která tráví většinu času dne výchovným programem, zábavnou činností, pracovní činností spojenou se sebeobsluhou atp. Viděli jsme i ležící klienty ústavu, kteří zdánlivě připomínali různě zdeformovaná miminka, ale ve skutečnosti jim bylo 15, 18  a více let. V té chvíli jsme si uvědomili, jaké máme v životě štěstí, že můžeme žít s rodiči, chodit do školy, hrát si. Posvačili jsme v příjemném prostředí zahrady, těsně přiléhající k budově. Klienti zde tráví v teplých dnech nejvíce času.. Pak výchovní pracovníci využili naší nabídky na společnou procházku k lesu, a když se blížilo parné poledne, zakotvili jsme všichni společně v hostinci U Macka a zde dostali od našich milých hostitelů pozvánku na pizzu. Byla výborná, stejně jako diskotéka, kterou nám zdarma připravil majitel pohostinství. Už dlouho jsme se tak nevyblbli a uvědomili jsme si, že je to poslední možnost se jako třída pobavit. Někteří totiž odchází na gymnázium, jiní do matematické třídy a ostatní do dalších dvou tříd. Ale teď už hurá na prázdniny!
Martina Chrbjátová, třídní učitelka 5.C

Sdílejte!