Den dětí

Oslavy Dne dětí na 1. stupni naší školy proběhly ve středu 14. 6. ve spolupráci se žáky sedmých tříd.

1. a 2. třídy se ráno přesunuly na Dům dětí a mládeže. Zde byla pro ně připravena jednotlivá stanoviště, kde děti plnily zábavné úkoly. Zapálily táborový oheň a začaly si opékat špekáčky. Každý si smlsnul na tom, co mu maminka ještě přichystala. Byla připravena i bohatá tombola. Všechny děti byly na závěr odměněny různými dobrotami. Potom si 1. třídy zahrály turnaj ve vybíjené a 2. třídy se přesunuly na travnatou plochu v areálu sportoviště Širůch, kde si chlapci zahráli oblíbený fotbal a děvčata přehazovanou. Třetí a čtvrté třídy oslavily Den dětí atletickou a veselou olympiádou. Program pro ně připravili žáci sedmého ročníku naší školy za pomoci paní učitelky Matyášové a Kubíkové. Sedmáci nachystali nejrůznější disciplíny, dohlíželi na svých stanovištích na plnění úkolů a hodnotili výkon mladších spolužáků. Někteří z nich dokázali při plnění úkolu velmi pěkně povzbudit a pomoct menším dětem. V atletické olympiádě děti plnily sportovní disciplíny jako je skok přes švihadlo, šplh nebo střelba na koš. Veselá olympiáda se naopak skládala z docela jiných úkolů. Sportovní nářadí vystřídaly kufry a ploutve, vzduchem zase místo míčů létaly gumáky. Plnění úkolů děti bavilo, podávaly skvělé výkony a ty nejlepší byly samozřejmě odměněny. Ale nešlo jen o plnění disciplín, důležitá byla vzájemná spolupráce starších spolužáků s mladšími. Celé dopoledne probíhalo v přátelské atmosféře a určitě přispělo ke zlepšení vzájemných vztahů dětí různých věkových skupin. Pěkný dětský den prožili i žáci 5. tříd při společném sportování s kamarády z ostatních 7. tříd. Největší atrakce na ně čekala na hřišti SZŠ. Mohli si vyzkoušet svoji odvahu a schopnost pomáhat druhému při lanování. Byly připraveny různé typy přechodů po laně, téměř všichni našli odvahu vše vyzkoušet a zároveň zjistili, jak je důležité nespoléhat pouze na sebe, ale mít při sobě dobrého kamaráda. Tyto aktivity jsme mohli podpořit z dotace projektu Mosty, který jsme získali v rámci prevence patologických jevů a který je dotován Krajským úřadem Zlín.Sportovní dětský den se všem vydařil i díky krásnému počasí.

Sdílejte!