Prezentace projektu pro rodiče

Během tohoto školního roku probíhal na naší škole projekt s názvem Svět kolem nás.
V rámci projektu zpracovaly 4. třídy tři témata: 4.A Baťův kanál 4.B Moravský kras 4.C Brno Všechna témata byla zpracována a prezentována na nástěnkách školy. Současně proběhla exkurze do dané lokality. Každá třída zpracovala svou prezentaci také na počítači. Tyto prezentace byly postupně v rámci výuky promítnuty žákům naší školy s doprovodným slovem realizátorů. Nakonec se děti rozhodly představit své práce i rodičům. Prezentace pro rodiče se uskutečnila dne 6. 6. 2006 v 15.30 hodin v počítačové učebně 1. stupně naší školy. Celým programem provedly diváky samy děti.Prezentace se jim povedly. Mezi rodiči byl i ředitel školy, který celou akci ukončil a na závěr všem žákům poděkoval.    Zapsala: V. Fialová

Sdílejte!