Výstava grafických prací

23. května proběhla vernisáž prací žáků předmětu počítačová grafika a kroužku digitální fotografie, které vede Mgr. Igor Osoha. Na ní Mgr. Marcela Hradská řekla:

„Dovolte mi přivítat Vás na vernisáži výstavy digitální fotografie a počítačové grafiky, výstavy, jež je součástí projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR. Vystavují zde naši žáci, kteří pracují pod vedením pana učitele Igora Osohy.             Jako učitelka výtvarné výchovy jsem přesvědčena, že výtvarná výchova má své jedinečné a nezastupitelné poslání dopřát dětem vlastní osobní a jedinečné vyjádření.  Ještě relativně nedávno vyjadřovaly děti své pocity a zážitky pomocí klasických pomůcek, jako jsou obyčejná tužka, štětec, barvy apod. Svět kolem nás se však neustále vyvíjí a s nimi všechny vzdělávací oblasti, zvláště pak informační a komunikační technologie. Právě tento obor významně zasáhl do výtvarné výchovy a pozměnil tak její formy a metody práce. Ukazuje se, že tyto dovednosti jsou v informační společnosti, a tudíž i ve škole, nezbytným předpokladem k rozvíjení profesní i zájmové činnosti. A proto je víc než logické, že na naši školu byl přijat mladý pedagog, který vystudoval na katedře výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě v Brně progresivní obor- počítačovou grafiku. Jsme rádi, že své poznatky a dovednosti, které studiem získal, předává také svým žákům.             Jak sám říká: V počítačové grafice prošli s žáky cestu od programu Malování, ve kterém si vyzkoušeli vytvořit i složitější obrázky, přes jednoduchou úpravu fotografií, až po vektorovou grafiku a animace. Z vystavených prací můžete vidět koláže, návrhy loga firem, reklamních plakátů nebo přebalů CD. Zajímavé je také podívat se na to, kolik obrázků je třeba nakreslit k rozpohybování jednoduché animace.             V grafice si vyzkoušeli práci v různých programech. Od těch nejjednodušších, jako je Malování, přes prohlížeč Irfan, až po poloprofesionální nástroje Zoner, jako je Calisto, Gif animátor nebo Fotostudio.             Jak sami vidíte, tyto nové poznatky, které žáci získávají pomocí informačních a komunikačních technologií, vhodně využívají při řešení úkolů, jež jsou součástí výtvarné výchovy a stávají se také nedílnou součástí základního vzdělání. Do jaké míry naši žáci splnili zadané úkoly pomocí techniky a přitom nezapomněli zachytit a vnímat krásu kolem sebe, posuďte sami.“Tolik slova Mgr. Marcely Hradské. Vernisáže se kromě rodičů a učitelů zúčastnil i místostarosta MěÚ Staré Město pan Josef  Bazala.
Výstava je putovní. Nejprve se s ní seznámili žáci na naší základní škole, pak se přemístila na partnerskou školu ZŠ Uherské Hradiště – Větrná, dále na partnerskou ZŠ Tupesy, později na Městský úřad ve Starém Městě. Na MěÚ se s ní seznámí i rodiče žáků, kteří se zúčastní slavnostního rozloučení se žáky 9. ročníku, seznámili se s ní i účastníci městského zastupitelstva.  V září ji přemístíme do Ústavu sociální péče ve Starém Městě.Přejme si, aby práce žáků byly pro všechny pohlazením. 

Sdílejte!