Archeoskanzen Modrá

20. 6. 2006 navštívili žáci 7. ročníků v rámci hodiny dějepisu archeoskanzen na Modré.
V průběhu hodiny a půl jsme se dozvěděli o historii Velké Moravy a prohlédli si opevněné sídliště s jednotlivými stavbami, které jsou tvořeny podle předlohy skutečných archeologických objektů. Celý skanzen se člení na několik celků. Nejdříve jsme prošli vstupní branou se strážními věžemi, na něj pak navazuje areál sídlištně-hospodářský, který přechází v areál mocenský. Poněkud osamoceně stojí areál církevní. Celý okruh, který jsme si měli možnost projít uzavírá řemeslnický areál. Ochutnali jsme pravé velkomoravské placky, podívali se na výrobu hliněných nádob a zastříleli si z luku.Na závěr prohlídky nás čekalo divadelní představení Příběh Velké Moravy, který pro nás připravilo Hofmannovo divadlo.

Sdílejte!