Exkurze žáků 9. tříd na pilu Martinák

Ve čtvrtek dne 15. června 2006  v rámci výuky pracovní činnosti – dílen  navštívili  žáci 9.tříd Pilu Martinák ve Starém Městě.
Zde se seznámili s technologií provozu zpracování dřeva . Po provozu je provedl a odborný výklad podal majitel pily pan Martinák. Žáci si rovněž mohli vyzkoušet své znalosti v poznávání  různých druhů  dřeva podle kůry, struktury, barvy, vůně. Viděli práci katru, nakladače, pil a dalších zařízení. Práci s kulatinou až po konečný výrobek pro stavebnictví , výrobu palet, palivo. Byli rovněž seznámeni s programem firmy na ekologickou výrobu vlastní energie spalováním zbytků (odřezků) dřeva z výroby. Zapsal : Bednařík

Sdílejte!