Proč se říká Babylónská věž?

= symbol lidské pýchy a vzdoru, věž – sahající do nebe.

Babylón, podle akkadského „Bab-ili“ = brána boží, byl jedním z nejstarších míst vzniku lidské kultury.
Město ležící na  Eufratu, se stalo centrem babylónské říše, jehož obyvatelstvo uctívalo boha Marduka. K jeho poctě byl snad postaven i chrám – zikkurat, tj. dům základu nebes a země. V tehdejších poměrem se jednalo o obrovskou stupňovitou pyramidu, na jejíž ploché střeše byla umístěna hvězdárna. Její stavba spadá do doby vlády prvních dvou panovníků novobabylónské říše. Ovšem touhy postavit věž do nebes se lidé nevzdávají. Posuďte sami: od roku 1350 se v toskánsské Pise věž, která měří 55 metrů. Z důvodu sedání půdy pod jejími základy je 4 metry vychýlena.
Na rok 1889 připadalo 100. výročí francouzské revoluce. Při této příležitosti se konala v Paříži Světová výstava a v Paříž získala svou novou dominantu. Stala se jí Eiffelova věž, vysoká 300 metrů. Nejvyšší stavbou zůstala až do roku 1930, v tomto roce byl dokončen newyorský mrakodrap Empire State Building s výškou 381 metrů. V roce 1950 byla nad budovou přistavěna televizní věž a její výška  vzrostla do 449 metrů. V roce 1974 její výškový rekord překonala dodnes nejvyšší budova světa – Sears Tower v Chicagu, která měří 443 metrů. Nejvyšší samostatně stojící věž světa je CN Tower v Torontu, dokončena v roce 1975 s výškou 555 metrů, kterou převyšuje rozhlasová věž ve Varšavě s výškou 645 metrů, je však ukotvena.
Zpracovala Hana Slabiňáková, 9.E 

Sdílejte!