Je to jen na vás

V jedné daleké zemi žil starý, moudrý muž. Byl všemi milován. Kdykoliv měl někdo z jeho  bližších starosti, šel k němu, aby ho požádal o radu, protože muž vždycky dobře poradil.
Někteří z jeho sousedů, kteří sami sebe rádi považovali za chytré a moudré, mu to záviděli. Ujednali se, že starému muži připraví léčku. Ale jakou?
Přišli s tím, že chytí malou myšku, schovají ji před starým mužem do ruky a nechají ho hádat, co mají v ruce. Kdyby starý muž na otázku odpověděl správně, určitě by neuspěl v další otázce, totiž v té, zdali se jedná o živou, nebo mrtvou myš. Řekne-li totiž, že je živá, zmáčknou ji v ruce a myš bude mrtvá. Když řekne, že je mrtvá, otevřou dlaň a myš uteče.
Když všechno připravili, objevili se před starým dobrým mužem a zeptali se ho, jak  se domluvili.
Po krátkém zaváhání odpověděl starý muž na první otázku:„To, co držíte v ruce, může být jen docela malá myška.“
„Nu, dobrá, možná , že máš pravdu, ale je živá, nebo mrtvá?“
Starý muž pokýval hlavou, podíval se svým spoluobčanům do očí a řekl:„Život či smrt toho, co držíte v dlani, máte ve svých rukou.“Podle knihy Život plný setkání převyprávěla  Lucie Habartová a Simona Maděrová z 9.c.
A proč a pro koho? Pro své stejně staré spolužáky, kterým po prázdninách začne nová etapa jejich života, téměř už dospělácká a bude to opravdu jen na nich, jak se a kam zařadí!!!

Sdílejte!