Přírodovědná soutěž 5.tříd

Dne 5. května 2006 se žáci 5. tříd zúčastnili přírodovědné soutěže, kterou pořádal  Městský úřad ve Starém Městě. Za doprovodu třídních učitelek  se žáci dostavili do zasedací místnosti MěÚ, kde je neformálně přivítal pan starosta Miroslav Schönbaum  a společně s paní Pluhařovou, která celou soutěž organizovala,  popřál všem hodně úspěchů při plnění  přírodovědných úkolů a znalostního testu.

      Děti byly předem rozděleny do homogenních skupin po pěti, mohly tak spolupracovat, radit se, diskutovat nad problémem a vyhodnocovat různé názory kolegů. O tom, že test nebyl zdaleka lehkou záležitostí, svědčil fakt, že s otázkami v testu neměl problémy jen pan starosta, ale i paní učitelky. Přesto se žákům podařilo docela dobře uspět. V další části soutěže děti po skupinách přistupovaly k rostlinným  a živočišným exemplářům a snažily se je poznávat, což se jim docela dobře dařilo. A jak celá soutěž dopadla? Na prvních třech místech se umístili zástupci všech tří tříd. Nešlo jen o to, aby někdo vyhrál, ale hlavně dopnit se znalosti z oblasti zoologie, botaniky a ekologie, což se určitě podařilo. Přijemné bylo i pohoštění, které nám MěÚ přichystal.  Akce byla vydařená a děti se svými výsledky spokojené.

Sdílejte!