Beseda s lesníkem

V měsíci březnu jsme se  v rámci projektu „Příroda kolem nás  – lesy v ohrožení “ setkali s fundovaným lesníkem, ekologem a pedagogem na vysoké lesnické škole  Mendlovy univerzity v Brně ing. Michalčíkem.

Beseda probíhala v každé třídě 5. ročníku a po krátkém úvodu se kluci i holky dověděli zajímavosti z oblasti života zvěře, zvláště při letošní kruté a dlouhé zimě, způsoby jejich ochrany a pomoci od myslivců a lesníků. Dalším neméně zajímavým tématem byla ochrana lesa před kůrovci a jinými známými či méně známými škůdci. Děti také zajímalo, co všechno musí lesník znát a ovládat, čemu musí rozumět, když se má dobře starat o les. Žáky nezaskočil ani krátký kvíz na toto téma a suverénně dokázali, že z hodin přírodovědy si toho docela dost pamatují. Na konci asi hodinové besedy je lesník pochválil za dobré znalosti v oboru biotopu les a jistě některé žáky podnítil k přemýšlení o budoucí profesní orientaci.

Sdílejte!