Koloběžkiáda

Ve středu 26. dubna byla na školním dvoře ve spolupráci s DDM Staré Město uspořádána pro děti 1. – 3. ročníku Koloběžkiáda.

Jednotlivci si nejprve mohli otestovat svou zručnost v diciplínách překážkové dráhy, jako jsou jízdy v osmičkách, slalom, jízda jednoruč s pohárkem vody, úzká stopa, zastavení u značky. Na závěr proběhl v každé třídě závod v rychlostní jízdě, poté již následovalo jen vyhlášení vítěze a přání všem dětem, aby využily pěkného jarního počasí ke zlepšení svých řidičských dovedností. IŠ

Sdílejte!