Ocenění práce školy

Kraj ocenil nejlepší minimální preventivní programy. Základní škola ve Starém Městě byla vyhodnocena již  podruhé.
Zástupce školských zařízení a školní metodiky prevence, kteří se zasloužili o nejlepší Minimální preventivní programy (MPP) ve Zlínském kraji za školní rok 2004/2005, přijali 3. 5. 2006 v Expozici 21 ve zlínském Baťově mrakodrapu představitelé kraje v čele s hejtmanem Liborem Lukášem a jeho náměstkem pro školství, mládež a sport Josefem Slovákem. Programy prevence sociálně patologických jevů, které se vypracovávají ve všech školských zařízeních, slouží k podpoře správného směřování dětí a mládeže v jejich životě. V rámci MPP se rozpracovávají například plány společných besed na závažná témata, aktivit pro rozvíjení komunikace mezi pedagogy a dětmi, příprava volnočasových aktivit, ale také organizace nejrůznějších vzdělávacích pobytů. „Děkuji vám všem za skvělou práci pro děti a mládež. Jen díky vaší kreativitě a obětavosti se daří mládeži vštěpovat správné životní hodnoty a podporovat tak ve společnosti to, co nazýváme slušným chováním,“ ocenil ve svém úvodním projevu přítomné hejtman Lukáš. „Programy prevence jsou o to cennější, že se na nich pracuje trvale a mají velký význam pro budoucnost,“ dodal hejtman.
Na slavnostním setkání předali zástupci kraje pedagogům pamětní listy, upomínkové předměty a sportovní potřeby pro jejich školská zařízení.
„Dnes jsme ocenili nejlepší programy z celého Zlínského kraje. S potěšením mohu říci, že všechny hodnocené programy byly na velmi dobré úrovni a jejich kvalita se v průběhu let zvyšuje, což je velmi důležité,“ shrnul na závěr setkání náměstek Slovák.
Z celkového počtu 296 MPP, které zpracovávají všechny školy a školská zařízení, bylo odborníky vybráno 79, které byly navrženy na ocenění. Z každého okresu v kraji pak byly vybrány nejlepší programy ve čtyřech kategoriích podle druhu zařízení, které program vypracovalo. Minimální preventivní programy byly letos oceněny počtvrté. Základní škola ve Starém Městě byla vyhodnocena již  podruhé.

Sdílejte!