Závod o modřínový srub (Jaroslav Foglar)

Tahle kniha je rozdělena do několika částí. Vypráví o partě kluků ze skautského oddílu a o jejich příhodách!

Třeba jak se na trať zřítil strom – to bylo jednou v noci na táboře u železniční tratě. Polovina tábora už spala, ta druhá seděla u ohně a zpívala a najednou uslyšeli zapraskání a pád tak hlučný, že to vzbudilo všechny spící. Tonda, největší odvážlivec, se šel podívat, co to spadlo, po hodině se vrátil celý vyděšený a řekl, že na trať spadl strom. A tak všichni začali zmatkovat a při tom zmatku uslyšeli zahoukat vlak. Tak vyrazili do práce a snažili se odstranit padlý strom, naštěstí měl vedoucí motorovou pilu, tak odřezali větve, ale kmen šel těžce a ještě když se na ně řítil vlak, nakonec kmen přeřezali, ale oddělali jen půlku a ta druhá byla zaseklá. Vlak se řítil přímo na ně a tak museli jít z trati pryč. Naštěstí vlak druhou půlku prorazil, akorát měl rozbité sklo, pokroucený a ulomený kus nárazníku. Vše dopadlo dobře a kluci mohli jít v klidu spát.
Jakub Skřivan, 7.c

Sdílejte!