Test všeobecných znalostí

1.  Do základních surovin na výrobu piva patří?
A)      chmel                        
B)      ovocné šťávy
C)      oxid uhličitý2.  Bitva na Moravském poli (r. 1278)  proběhla za vlády?
A) Přemysla Otakara II.  
B) Přemysla Otakara I.
C) Václava I.
3.   Který český panovník je nazýván husitským králem?  
A) Karel IV.
B) Jiří z Poděbrad
C) Václav II.
4.   Hlaholice je? 
A) první slovanské písmo
B) duchovní píseň zpívaná při náboženských obřadech
C) staroruský epos
5.  Dalimilova kronika je psána?
A) německy
B) latinsky
C) česky
6.  Řeky Mže, Úhlava, Úslava, a Radbuza se stékají u města?
A) Plzeň
B) Brno
C) Český Krumlov
7.  Mezi národní parky ČR nepatří?
A) Šumava
B) KRNAP
C) Slavkovský les
8.  Sudé číslo je číslo?
A) dělitelné třemi
B) dělitelné dvěma
C) nemá jiné dělitele než číslo jedna a sebe samo
9.  Fotosyntéza probíhá?
A) pouze v rostlinách a houbách
B) jen v zelených rostlinách
C) ve všech organismech
10. Ze kterého díla pochází postava Barunky?
A) Král Lávra
B) Babička
C) Máj                                   
                                                                                       

Sdílejte!