Druhá květnová neděle patří všem maminkám

Historie Svátku matek pochází z Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská neděle nebo Neděle matek (Mothering Sunday) .
V USA poprvé Den matek navrhla v roce 1872 Julia Howeová a věnovala tento den míru. Později se Anna Jarvisová angažovala za práva matek. Když zemřela, pokračovala v jejím započatém úsilí její dcera, která požádala pastora metodistické církve ve městě Grafton v Západní Virginii, aby vykonal zvláštní bohoslužbu na počest paní Jarvisové a všech matek světa.
V roce 1907 Anna  Jarvisová zahájila kampaň za ustavení Dne matek jako národního svátku. Ale až v roce 1914 byl Den matek oficiálně uznán. Druhou květnovou neděli matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly děti, které navíc maminky ochotně obsluhovaly. Občané USA se zdobili květinou – bílou ten, kdo maminku už neměl, a červenou ti ostatní.
Nejvíce se o oslavu Dne matek v bývalém ČSR zasloužila Alice Masaryková. Ostatně není divu, protože její otec T. G. Masaryk na svou matku vzpomínal takto: „Matka na mne měla větší vliv než otec… Matka byla chytrá a moudrá…. Matka byla zbožná. Ráda chodila do kostela, ale neměla k tomu kdy, protože musela dřít na rodinu…“
Nejen v tento den sváteční by si měl každý připomenout ke každodenní neviditelné péči matek o nastávající generaci a jejich snahu o vytvoření příjemného ovzduší plného lásky a pohody, které je bohužel v tomto čase tak málo.
Zpracovala Marie Němcová z 9.e a Míša Rokytová z 9.d

Sdílejte!