Beseda s policií

Na naší škole proběhla začátkem měsíce května úspěšná beseda s policií pro žáky 6. a 7. ročníků.
Zástupci obvodního oddělení Policie České republiky z Uherského Hradiště přijeli mezi naše žáky ve středu 3. a potom 10. května, aby je  seznámili se svou prací, přidali důležité informace z dopravní výchovy i z oblasti protidrogové tematiky. V průběhu zajímavých informací a vzájemné diskuze tuto poklidnou besedu přerušil narušitel, ale rychlou akcí zásahové jednotky byl zneškodněn, byla mu nasazena pouta a odveden. Tato ukázka byla odměněna bouřlivým potleskem a mohlo se pokračovat dál v pěkném povídání. Otázek ze strany žáků by bylo mnoho, ale čas byl neúprosný. Na závěr jsme si slíbili, že v podobných akcích budeme se zástupci policie pokračovat. A  tak tedy ještě jednou – moc děkujeme.

Sdílejte!