Den Země

V minulém týdnu se žáci naší školy zúčastnili různých aktivit v rámci „Dne Země“, který je tradičně vyhlášený na 22. duben …
 
Žáci 6. ročníků absolvovali přednášky zaměřené na ekologické třídění komunálního odpadu. Žáci 7. ročníků se rozdělili do tří skupin a plnili předem stanovené úkoly. Jedna skupina upravovala okolí naší školy, druhá vyčistila okolí Čerťáku od odpadků a třetí se postarala o vysázení nových stromků a keřů v místě plánované nové cyklostezky. Žáci 8. ročníků vyrazili na botanickou exkurzi do lužního Kněžpolského lesa do přírodní rezervace Kanada, která je slepým ramenem řeky Moravy. Pro žáky 9. ročníků jsme připravili souhrnný opakovací kvíz, zaměřený na floru, faunu a přírodní zajímavosti našeho regionu.

Sdílejte!