Staroměšští matematici se neztratili..

V úterý 25. dubna proběhlo na naší škole okresní kolo Pythagoriády. Naši žáci se mezi nimi neztratili.
V kategorii 6. tříd obsadil Tomáš Vranka ze 6.D 3. – 4. místo, Petra Křenová ze stejné třídy se přiřadila k úspěšným řešitelům. V kategorii 7. tříd naši žáci z matematických tříd bojovali ještě lépe – Veronika Šáchová ze 7.D byla na 1. – 2. místě, přičemž z celého okresu byli pouze dva úspěšní řešitelé, což svědčí o náročnosti soutěže. Ze všech sil bojovali i ostatní reprezentanti, patří jim naše poděkování.

Sdílejte!