OSV

Víte, co znamená zkratka OSV? Osobnostní a sociální výchova. Jedná se o jedno z průřezových témat rámcového vzdělávacího programu.
A taky o oblast, na kterou se vyučující naší školy zaměřili trošku více. Ve dnech 2O. – 22.dubna se spolu s učiteli z partnerských škol ze ZŠ Tupesy a ZŠ Uherské Hradiště – Větrná zúčastnili další části školení. Pořádali jsme jej v rámci realizace projektu Škola pro život, který je spolufinancovaný EU a státním rozpočtem ČR. Tentokráte jsme zavítali do krajiny Beskyd – do Velkých Karlovic. V hotelu Tatra jsme pod vedením lektorů pracovali ve dvou skupinách – jedna se soustředila na využití OSV v humanitních předmětech, druhá v předmětech přírodovědných. V sobotní odpoledne jsme se vraceli unaveni, ale vesměs spokojeni. Mnozí již v pondělí měli připraveny náměty pro zpestření hodin.

Sdílejte!