Test

1. Řeky Mže, Úhlava, Úslava a Radbuza se stékají u města:
A/ Plzeň
B/ Brno
C/ Český Krumlov2. Mezi národní parky ČR nepatří:
A/ Šumava
B/ KRNAP
C/ Slavkovský les3. Aktivní volební právo pro občana znamená:
A/ může volit
B/ může být volen
C/ může volit a může být i volen4. Manželství může zrušit:
A/ notář
B/ soud rozsudkem
C/ oddávající úředník5. Symbolem křesťanské víry je:
A/ kněz
B/ kříž
C/ kostel6. Ke kterému druhu státní moci patří funkce senátora?
A/ zákonodárná
B/ výkonná
C/  soudní7. Vlastním-li dům a zahradu, mám majetek:
A/ obecní
B/ movitý
C/ nemovitý8. 17.11. je státní svátek. Je to:
A/ Den obnovy samostatného státu
B/ Den upálení mistra Jana Husa
C/ Den boje za svobodu a  demokracii.9. Mezi znaky románské 
architektury nepatří:
A/ křížová klenba
B/ půlkruhový oblouk
C/ opěrný systém10. Karel IV. Pocházel z rodu:
A/ Přemyslovců
B/ Lucemburků
C/ Jagellonců 

Sdílejte!