Proč se říká …

SOS = mezinárodní telegrafický signál tísňového volání
Tísňové volání SOS (…-…) bylo v listopadu 1906 uznáno jako mezinárodní radiotelegrafní signál nebezpečí.
Bývá vysílán Morseovou abecedou.  Finlay Breese Morse svoji abecedu vytvořil v roce 1838 pro sdělování zpráv telegrafem.
Výklad, že SOS je zkratkou anglického Save our souls – Zachraňte naše duše, je nejistý. SOS bylo zvoleno pro svou krátkost, nezaměnitelnost a nápadnost. Povinností těch. Kdo signál zachytí je předat jej dál a spěchat na pomoc.
Signál SOS vstoupil do širokého povědomí v souvislosti se zkázou Titaniku, na kterém došlo ke katastrofě 14. dubna 1912, neboť narazil na ledovec. Kapitán dal sice vyslat SOS, ale nejbližší loď signál nezachytila a druhá dorazila pozdě. Podle svědků probíhaly dramatické dvě a půl hodiny v klidu a bez zmatků. Pasažéři nastupovali do záchranných člunů, přednost měly ženy a děti. Do poslední chvíle hrála lodní kapela, naposled zaznělo „Blíž k Tobě, Bože můj“ a údajně nepotopitelná loď klesla ke dnu.
Jednou z příčin oběti 1513 lidských životů bylo také to, že nebyla povinnost držet službu na příjmu i v noci, a tudíž telegrafista nejbližšího parníku spal.
V přeneseném významu vysílají své SOS lidé postižení nemocí, válkou, hladem, zvířata, kterým hrozí vyhubení, i zdevastovaná příroda.Katka Zelinková, 8.A 

Sdílejte!