Život v lese

V úterý 21. března jsme se v pátých třídách věnovali lesu.
S ekologickým programem „Život v lese“. nás přišli seznámit ze střediska Bílé Karpaty a hned další hodinu jsme své zkušenosti využili v besedování se zkušeným panem lesníkem inženýrem Mikulčíkem, který nám rád věnoval svůj vzácný čas. Zopakovali jsme si rozmanitost přírody v České republice, různá přírodní společenstva, zejména biotop les. V rámci lesa jsme podrobně rozebrali jednotlivé zástupce rostlinných i živočišných společenstev, neživých přírodnin (hornin a minerálů), ale i důležitých podmínek života jako jsou voda, vzduch, půda, teplo a  sluneční energie. Velkým přínosem bylo, že jsme mohli sami umístit přírodniny do jednotlivých lesních pater, která byla nádherně vyobrazena na textilní tapetě. Dobře jsme se pobavili při soutěžní hře KUFR. Rozdělili jsme se do tří družstev a každé chtělo předvést nejlepší výkon, ovšem vítěz může být pouze jeden. Musím říct, že obě besedy nás zaujaly už z toho důvodu, že nám přednášeli muži. Besedy byly velmi zajímavé a určitě jsme se dozvěděli spoustu nových, důležitých věcí.

Sdílejte!