Jak jsi na tom s přírodopisem?

1. Které rostliny mají stélku?
a/  kapradiny
b/  mechy
c/  lišejníky

2. Svazčité kořeny mají : 
a/ jehličnany
b/ okopaniny
c/ obilniny
 
3. Dužnatý stonek s listy se nazývá:a/ lodyha
b/ stéblo
c/  stvol4. Květ tulipánu je           a/ trojčetný
b/ pětičetný
c/ šestičetný5. Která rostlina je nežádoucí na loukách?
a/ kostřava luční
b/ jetel plazivý
c/ šťovík tupolistý6. Konečným produktem fotosyntézy jsou :
a/ organické sloučeniny
b/ anorganické sloučeniny
c/ dusík7. Žížala má nervovou soustavu:
a/ uzlinovou b/ žebříčkovou
c/  trubicovou8. Který z uvedených savců patří mezi hmyzožravce?
a/ kuna lesní
b/ netopýr ušatý
c/ krtek obecný9. Červené krvinky vznikají:
a/ v kostní dřeni
b/ ve slezině
c/ ve svalech10. Polohové čidlo u člověka se nalézá:
a/ v mozku
b/ ve středním uchu
c/ ve vnitřním uchu

Sdílejte!